Tuyển Dụng

 

Vui lòng gửi đơn đăng ký của bạn tới: cnvina@gmail.com

Chỉ có những ứng cử viên nào trúng tuyển mới được chúng tôi liên hệ, trong vòng hai tuần kể từ khi nhận được đơn của bạn